Jahresprogramm / Anmeldung

Anmeldung telefonisch unter 079 863 80 38 oder per E-Mail kontakt@massageschule-florasan.ch

Januar
Sa.
So.
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Sa.

So.

Mo.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Februar
Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
März
Sa. 27.03.2024  Kl.Ganzkörpermassage  Kurs 1

So. 28.03.2024 Kl.Ganzkörpermassage   Kurs 1

Start der neuen Ausbildung zum Berfufsmasseur

 

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
April
Sa.27.04.24  Kl. Ganzkörpermassage Kurs 1

So.28.04.24 Kl. Ganzkörpermassage Kurs 1

Start der neuen Ausbildung vom Husgebrauch zum Berufsmasseur

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Mai
Sa.

So.

Sa.

So.

Mo.

Sa.

So.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr
Juni
Sa. 15.06.2024 Kl.Ganzkörpermassage Grundkurs prophylaktisch

So. 16.06.2024 Kl.Ganzkörpermassage Grundkuss prophylaktisch

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Juli
Sa.

So.

Sa.

So.

Fr.

Sa.

So.

Mi.

Fr.

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr9.00 – 17.00 Uhr
August
 

 

Sa.

 

So.

 

 

9.00 Uhr – 17.00 Uhr
September
Sa.

So.

 

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
Oktober
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr
November
9.00 – 17.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr